Bjarte Hetland sine slektsforskningssider

Min anetavle
Min anetavle generert vha GED4WEB

Forklaringer:

Klikk for å se anetavle for denne personen
Klikk for å se notater for denne personen
Klikk for å gå videre på anetavlen

Spesielle prosjekter
Børge Kristofferson Aubø er et kjent navn for alle som har arbeidet med Ryfylke-ætter. Han var en markant person i Ryfylke på midten av 1600-tallet. Han hadde 8 barn og minst 55 barnebarn, og har idag sannsynligvis et firesifret antall etterkommere over hele landet. Blant de mer kjente etterkommerne er Bergesen-slekten, tidligere stortingsrepresentant Berge Furre (Berge-navnet kommer i begge tilfellene fra Børge Kristofferson Aubø) og fredsforsker Johan Galtung. Min oldefar, Christoffer Nilsson Ladstein, stammer i rett mannslinje (agnatisk linje) fra Børge Kristofferson Aubø.
Se slektslinja mellom Børge Kristofferson Aubø og Christoffer Ladstein


Tilbake